גרון זה על שום מה?

מסקנות מעורבות מסדר בבית חב”ד.
ראשית, עושה רושם שמישהו חסך בתפאורה, במקום זרוע שמו גרון.
הקורא הזהיר יאמר – אם שמו גרון, כנראה שבשלב מסויים היה מחובר לו עוף (כי אין גרונות בבודדת). איך היה העוף? טעים?
הכותב הזהיר ישיב: העוף לא היה. אבל הגפילטעפיש מקופסת שימורים היה בטעם צהוב. כן, יש כזה טעם.
היה סבבה בגדול ומה שחשוב זה מה שלמדנו:
ביצה על שום מה?
יש האומרים, כי בני ישראל נתנו ביצה כדי לצאת ממצרים.
יש הגורסים כי הביצה היא זבח הפסח אבל אני בספק אם הקריבו ביצה לבורא והוא לקח את זה ברוח טובה.
המהדרין עוברים לאנגלית ואומרים ביצה=EGG.
EGG על שום מה?
על שאבותינו היו ב EGGSILE שזה עיוות של EXILE שזה הגלות.

מבולבלים? תראו איך הפוסט הזה מסתיים:

This entry was posted in Fun stuff. Bookmark the permalink.

2 Responses to גרון זה על שום מה?

  1. Eldan says:

    Man,
    I adore you!!
    Happy Pesach 🙂

  2. iris says:

    זה לא פוסט על ליל הסדר אלא פוסט-טראומה !

Leave a Reply to Eldan Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s